Ən son xəbərlər

Blog

Azərbaycan dili fənni üzrə müəllim peşəkarlığının artırılması

Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllimlər üçün:

Təlimin əhatə etdiyi mövzular:

  • Oxu və Yazı məzmun xətləri üzrə kompetensiyaların inkişaf etdirilməsi;
  • Mətn üzrə fəaliyyətlər;
  • Mətn əsasında tezis və xülasənin hazırlanması;
  • Yazı işinin təşkili (rus bölməsi üzrə);
  • Orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarının mənimsənilməsi (rus bölməsi);
  • Dil qaydaları üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi;
  • Əməli yazı nümunələri ilə bağlı bacarıqların inkişaf etdirilməsi

Dinləyici kateqoriyası:
- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri;
- İbtidai sinif müəllimləri;
- Rus bölməsində Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəllimlər

Təlimçi: Nəcibə Məmmədova

Həyata keçirilmə forması: Onlayn

Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat
Təklif edilən təhsil kreditinin sayı: 6

SERTİFİKAT VERİLİR