Kitab haqqında məlumat

Yaxşı vəziyyətdədir , tarixi kitabdır , Şirvan.ahların tarixini yadda saxlamağa çox kömək edir :) wp 994507190186