Kitab haqqında məlumat

Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. Müəlliflər M.S.Alməmmədov M.İ.Qarayev və T.H Quluzadədir. Kserks formasindadır. Yaxşı vəziyyətdədir. Çox az istifadə olunub