Kitab haqqında məlumat

ROMAN ZEHNİ ÇATIŞMAZLIĞI OLAN ÇARLİNİN HƏYATINDAN BƏHS EDİR. ONUN ZƏKASI NORMAL İQ SƏVİYYƏSİNDƏN OLDUQCA AŞAĞIDIR. BUNU ARTIRMAQ MƏQSƏDİ İLƏ BEYNİNDƏ XÜSUSİ ƏMƏLİYYAT APARILAN ÇARLİNİ YAZDIĞI HESABATLARIYLA İZLƏYİRLƏR. İLK HESABATLARI UŞAQCASINA VƏ QRAMATİK SƏHVLƏRLƏ DOLUDUR. OXUMASI, YAZMASI VƏ DANIŞIQ QABİLİYYƏTİ BEYNİNDƏKİ İNKİŞAF İLƏ PARALEL OLARAQ DÜZƏLİR. BU İNKİŞAFLA DUYĞULARI VƏ ARZULARI DA DƏYİŞİR... (354 səh) Whatsapp: 0708450396 Facebook: https://www.facebook.com/tural.seferov007