Kitab haqqında məlumat

Market leader(İş dəftəri və disklə birlikdə.İş dəftəri istifadə olunmayıb.) 0552070179,facebook:https://www.facebook.com/humbet.isayev?fref=ts