Kitab haqqında məlumat

Juravlovanın kitabı,dərslik əlaqə üçün: naz.osmanova@bk.ru